" องค์กรการเงินที่มั่นคง บริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม "

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

วันที่จัดกิจกรรม 06 พ.ย. 2565
รายละเอียด
ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ภาพกิจกรรม